INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

trojuholnik-white

Vážení klienti,
prostredníctvom tohto dokumentu by sme Vám chceli poskytnúť komplexné informácie o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOÚ“). Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente.
Podmienky ochrany súkromia alfabio

Ďalšie blogy

Blog

Prečo je sója zdravá?

Blog

Patrí tofu do detského jedálnička?

Blog

10 faktov, ktoré ste o tofu (ne)vedeli

Blog

Zelenina ku každému jedlu vás dostane do formy

Blog

1. ČASŤ: Tajomstvo Modrých zón: Vďaka akým potravinám budete žiť dlhší a kvalitnejší život?

Blog

Lepší svet chutí s LUNTER Tofu aj vysokoškolákom

Sladká a či slaná chuť,
nechceš na mňa zabudnúť